Wójt Gminy Lubin

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Składowice

Ogłoszenie II Składowice