Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Miłoradzice

Ogłoszenie I Miłoradzice