Wójt Gminy Lubin

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin

Przetarg III Chróstnik