Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Składowice

Ogłoszenie I Składowice