Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chróstnik

Ogłoszenie I Chróstnik