Wójt Gminy Lubin

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

NABÓR ZAMÓWIENIA PUBLICZNE