Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Miłoradzice

Ogłoszenie I Miłoradzice