Wójt Gminy Lubin

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Zimna Woda

Ogłoszenie II Zimna Woda