Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miłoradzice

Ogłoszenie I Miłoradzice nieruch. zabudowana