Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Raszówka

Ogłoszenie I Raszówka