Wójt Gminy Lubin

ogłasza I przetarg ustnym nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w obrębie Zimna Woda i Raszowa.

Ogłoszenie I Zimna Woda

Ogłoszenie II Raszowa