Wojewódzkie sukcesy w konkursie „KRUSnal BEZPIECZNIAK”

KB (16)Niebywały sukces odniosły dwie uczennice Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce Natalia Oknińska i Adrianna Chojnacka, które w dniu 3 grudnia 2015 r. wzięły udział w etapie wojewódzkim IV edycji konkursu „KRUSnal Bezpieczniak”, zorganizowanym przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu. Dziewczęta zajęły odpowiednio 3 i 4 miejsce i otrzymały wiele nagród, ufundowanych przez: O/R KRUS we Wrocławiu oraz sponsorów.

Do konkursu uczniów przygotowała pedagog Danuta Formago. W etapie wojewódzkim, który odbył się w formie testu pisemnego, wzięło udział 40 uczniów z 19 szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska, wyłonionych spośród 1.267 dzieci z 26 szkół. Celem konkursu było upowszechnienie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wszyscy uczestnicy wykazali się znakomitą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Z powiatu lubińskiego do eliminacji wojewódzkich oprócz szkoły z Raszówki zakwalifikowały się również Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tymowej oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie, której uczennica Milena Skoczyńska zajęła II miejsce. Nagrody i upominki dla wszystkich uczniów etapu powiatowego ufundowali: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Powiatowy Zespół Doradców w Lubinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Polkowicach, Urząd Gminy w Lubinie, Komenda Powiatowa Policji w Lubinie, Bank Zachodni WBK oraz pan Andrzej Rodelwald.

Fundatorami nagród dla laureatów szczebla wojewódzkiego były następujące firmy i instytucje: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ARiMR we Wrocławiu, ARR OT Wrocław, ANR we Wrocławiu, Starostwo Powiatu Wrocławskiego, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, PKO BP, Gminna Spółdzielnia „SCH Kobierzyce”, Społem Oława Sp. z o. o., Multikino Arkady Wrocławskie, Europe Direct Wrocław, The Lorenz Bahlsen Snack-Word Sp. z o. o. w Stanowicach.

(Opracowanie: Lucyna Szudrowicz)