Wojewoda zakazał odwiedzin w szpitalach

Wojewoda Dolnośląski  oficjalnymi decyzjami nałożył na wszystkie szpitale w województwie obowiązek wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjentów. Decyzjom, które ukazały się z datą 4 marca nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Mają one związek  z pierwszym stwierdzonym w Polsce przypadkiem koronawirusa.

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek koronawirusa COVID-19  zdiagnozowano w Zielonej Górze u 66-letniego pacjenta, który wrócił z Niemiec.  Wojewoda Dolnośląski uznał, że zachodzi potrzeba podjęcia prewencyjnego działania na terenie województwa dolnośląskiego. Podstawą do tego są przepisy ustawy z 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która pozwala wydać w drodze decyzji administracyjnej na podmiot leczniczy obowiązek wprowadzenia zakazu odwiedzin pacjentów. W uzasadnionych pojedynczych przypadkach, po spełnieniu określonych przez dyrektora placówki warunków, dyrektor może odstąpić od zakazu odwiedzin.

W naszym regionie zakaz dotyczy m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Miedziowe Centrum Zdrowia” w Lubinie oraz Głogowskiego Szpitala Powiatowego. Pełen wykaz wszystkich placówek, dla których wydano decyzje publikujemy w załącznikach poniżej.

(SR)

decyzje 1

decyzje 2