Wnioski w sprawie szacowania strat powstałych w wyniku suszy do 22 września!

W związku z trwającą procedurą szacowania szkód w rolnictwie w wyniku długotrwałej suszy na terenie gminy Lubin informuję, że producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 22 września 2015 roku.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Lubinie zs. przy ul. Władysława Łokietka 6 w Kancelarii ogólnej – pok. nr 5 (budynek 6) w godzinach pracy urzędu, dodatkowo informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. nr 9 (budynek 6a) w godz. 730  do 15 30 , tel. 76 84 03-163

Gminna Komisja dokona inwentaryzacji i udokumentowania powstałych szkód zgłoszonych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych jeszcze przed koniecznością likwidacji plantacji.

Ważne jest, aby wypełnić wszystkie informacje zawarte we wniosku o oszacowanie szkód. Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Gminy w Lubinie lub do pobrania pod adresem: http://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

(BH)