Wnioski 500+ oraz Dobry Start także na papierze

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina500+ oraz Dobry Start można składać także w formie papierowej.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Przypominamy także, że wniosek drogą tradycyjną można złożyć podczas osobistej wizyty w urzędzie lub listownie.

Chcąc szybciej otrzymać pieniądze, należy bezbłędnie wypełnić wniosek. Poniżej formularz z podpowiedziami.

SW-1_przyklad

Wnioski pobrać można za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie: http://bip.gops.lubin.pl/cms/6529/aktualnosci

(MG/źródło: MRPiPS, DUW, bip.gops.lubin.pl)