WKU w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej

Służba ta może być pełniona przez ochotników nie pełniących dotychczas żadnej z form służby wojskowej i posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej (w tym także osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o:

  • zawarcie kontraktu na pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
  • powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwa umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • posiadająca co najmniej 18 lat,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne – dla kandydatów na szeregowych,
  • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie – dla kandydatów na podoficerów.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie wraz z dokumentami:

  • świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły,
  • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną (np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp.)

Czas trwania służby przygotowawczej – do czterech miesięcy – dla kandydatów na szeregowych, do pięciu miesięcy – dla kandydatów na podoficerów.

Nie pozostawaj bierny – już dziś złóż wniosek

Termin powołania: 4 i 25 września 2018 dla kandydatów na szeregowych

 

List promocyjny SP-2018

Plakat

Wójt Lubin