Wkrótce ruszy przebudowa drogi Miłoradzice-Raszówka

Ogłoszony został przetarg na długo oczekiwaną modernizację drogi Miłoradzice-Raszówka. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości około 4,5 km.

Zakres prac oprócz wykonania nowej nawierzchni przewiduje m.in. korektę geometrii drogi oraz skrzyżowań, budowę chodników, przebudowę zatok autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej, wycinkę drzew i nasadzenia nowego drzewostanu, budowę oświetlenia, przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz wykonanie nowego oznakowania.

Maksymalny koszt inwestycji oszacowany został na 5 mln 700 tys. zł. Połowa tej sumy pochodzi z dotacji przyznanej Powiatowi Lubińskiemu w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” , kolejne 2 miliony dołoży Gmina Lubin, a pozostałą część czyli 850 tysięcy sfinansuje Powiat Lubiński.

Oferty w przetargu, ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Lubinie, przyjmowane będą do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00

– Mamy nadzieję na szybkie wyłonienie wykonawcy i możliwie najszybsze rozpoczęcie prac. O tę inwestycję od dawna zabiegali mieszkańcy. Mocno wspierali ich radni z tych miejscowości Sylwia Pęczkowicz-Kuduk i Marcin Nyklewicz. W końcu się udało, z czego się bardzo cieszę. Myślę, że jesteśmy już na ostatniej prostej, która doprowadzi nas do rozpoczęcia i przeprowadzenia tej inwestycji – mówi Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin .

Inwestycja ma zostać wykonana w ciągu 180 dni od daty podpisania umowy.

(MG)