Wkrótce Dzień Zdrowia

W najbliższy czwartek będzie okazja, aby bezpłatnie się przebadać. Każdy, kto przyjdzie do Świetlicy Wiejskiej w Osieku będzie mógł sprawdzić poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze, a także poddać się badaniu spirometrii oraz dokonać pomiaru tkanki tłuszczowej. Badania odbędą się w ramach Dnia Zdrowia, który zorganizowany zostanie przez Gimnazjum Gminne oraz Miedziowe Centrum. Dodatkowo, w planie są także indywidualne konsultacje z dietetykiem.

Głównym elementem akcji  będzie konkurs na najładniejsze stoisko ze zdrową żywnością, które przygotowane będzie przez każdą z klas gimnazjum. Uczniowie zaprezentują co najmniej pięć zdrowych produktów zaczynających się na literę, którą klasa wcześniej wylosowała. Całość dopełni ubiór klasy w kolorze, który również wcześniej został wylosowany.

Każda klasa przedstawi własnoręcznie wykonany plakat propagujący zdrowy styl życia. Modele prezentować będą wykonany przez młodzież strój nawiązujący do ekologii. Dodatkowo grupy zajmujące się stanowiskami będą odpowiadały na pytania z zakresu zdrowej żywności oraz ekologii i ochrony środowiska.

Jurorami będą uczniowie oraz nauczyciele  – a zwycięska grupa otrzyma nagrody i pozytywne stopnie z biologii. Ocenie podlegać będzie estetyka i jakość wykonania stoiska, forma i wykonanie stroju modela, wiedza z zakresu zdrowej żywności oraz ekologii i ochrony środowiska oraz wartość artystyczna i edukacyjna plakatu.

Towarzysząca Dniu Zdrowia akcja MCZ obejmująca serię badań profilaktycznych skierowana jest do uczniów Gimnazjum w Lubinie, a także  chętnych rodziców, rodzeństwa i pozostałych członków rodzin. Badania są nieodpłatne; wystarczy zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

Akcja odbędzie się w godzinach 8.45 – 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osieku 27 kwietnia br.

Gminne Gimnazjum jest pierwszą z gminnych szkół, która została objęta programem profilaktycznym ze MCZ. W następnej kolejności podobne akcje zorganizowane zostaną w Szkołach Podstawowych w Raszówce i Siedlcach.