„Wizytówki wsi” Gminy Lubin

Rozstrzygnięto pierwszą edycję gminnego konkursu na wizytówkę wsi. Ocenie poddano sześć zgłoszonych miejscowości. Jury zdecydowało, że wszystkie  zgłoszone miejsca zasługują na równorzędne nagrody i mogą być inspiracją dla kolejnych sołectw, na tworzenie takich urokliwych i pięknych zakątków.

To był konkurs, który zapowiadano od wielu miesięcy, sołectwa miały więc czas na zagospodarowanie terenów, które są wizytówkami ich wsi. We wszystkich przypadkach wymagało to zaangażowania sołtysów i mieszkańców,   i co tu dużo ukrywać, także codziennej dbałości o te zakątki.  Zgodnie z wymogami konkursu są to najpiękniejsze miejsca w otwartej przestrzeni publicznej wsi, czyli powszechnie dostępne, na terenie stanowiącym własność gminy, odpowiednio zaaranżowane, udekorowane (np. ukwiecone) i utrzymywane przez mieszkańców.

Ocenie konkursowej poddano sześć zgłoszeń z następujących miejscowości: Bukowna, Dąbrowa Górna, Gogołowice, Osiek,  Ustronie, Zimna Woda.

– Z uwagi na bardzo duże zróżnicowanie charakterów wiosek, które przystąpiły do konkursu oraz bardzo różne i nieporównywalne ze sobą pomysły na „wizytówkę wsi” komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać punktów poszczególnym miejscowościom, ale wyróżnić i nagrodzić wszystkie sześć sołectw biorących udział w konkursie – mówiła Anna Marzec przewodnicząca jury i jednocześnie kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Gminy Lubin.

Oprócz dyplomów i słów uznania,  sołectwa otrzymały po tysiąc złotych z przeznaczeniem na dalszy rozwój ich wizytówek. Nagrody wręczał wójt Tadeusz Kielan i Norbert Grabowski przewodniczący Rady Gminy.

– Chciałbym, żeby każda wieś miała  taką swoją piękną wizytówkę, żeby wszystkie nasze miejscowości były pełne zieleni i kwiatów. Życzę Wam wiele dalszego entuzjazmu i siły do takiej pracy – mówił wójt Kielan.

Zdjęcia nie oddają uroków tych zakątków, zachęcamy więc do ich odwiedzin, a już wiosną do  tworzenia nowych miejsc, które będą wizytówkami naszych wsi i naszej gminy.

(SR)

„Wizytówki wsi” Gminy Lubin

Wręczenie nagród w konkursie