Witaj Szkoło!

879 uczniów rozpoczęło dziś w rok szkolny w szkołach Gminy Lubin. W tym gronie znajduje się 123 pierwszoklasistów, których pozdrawiamy szczególnie ciepło, życząc, by ten pierwszy dzień w szkole przyniósł tylko dobre chwile oraz życzliwość wychowawców, koleżanek i kolegów.

Największą placówką oświatową Gminy Lubin jest Szkoła Podstawowa w Raszówce. W jej ławach zasiądzie w tym roku 206 uczniów. Drugie miejsce pod względem liczebności zajmuje Szkoła Podstawowa w Niemstowie – 190 uczniów (wraz z filią w Osieku), trzecie SP w Siedlcach – 167 uczniów, czwarte Krzeczyn Wielki – 166 i Szklary Górne 150 uczniów.

Do Przedszkola w Raszówce i jej zamiejscowego oddziału w Lubinie uczęszczać będzie w tym roku dwieście trzydzieści troje dzieci.

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany personalne. Ze swoimi uczniami i szkołami pożegnały się wieloletnie dyrektor SP w Siedlcach Krystyna Szarowska oraz SP w Krzeczynie Wielkim Elżbieta Młynek.

Stanowiska dyrektorów szkół w Siedlcach i Krzeczynie powierzono Marioli Karwan i Mateuszowi Marciniakowi, dyrektorowi wygaszonemu w tym roku Gminnego Gimnazjum w Lubinie.

– Otwartość, życzliwość, elastyczność – to pojęcia, na których chciałbym oprzeć współpracę z gronem pedagogicznym, pracownikami oraz oczywiście uczniami i rodzicami. To są państwa dzieci, ale od dziś także moje – mówił podczas rozpoczęcia roku szkolnego Mateusz Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim.

Nie zabrakło kwiatów i życzeń, które na ręce nowego dyrektora złożyli m.in. radny Jan Olejnik oraz w imieniu wójta Gminy Lubin Anna Marzec, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym planowane jest na 26 czerwca.

(MG)