Wiosenna zbiórka zużytego sprzętu i dużych odpadów

Gmina Lubin po raz kolejny organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Lubin. Akcja odbędzie się w terminie od 18.03.2019r. do 29.03.2019, zgodnie z załączonym harmonogramem.
Odbiór odpadów odbędzie się sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości do Urzędu Gminy Lubin. Zgłoszenia należy dokonać  do 7 dni przed terminem odbioru odpadów, telefonicznie (76 84 03 126) lub pisemnie (Urząd Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3, 59-300 Lubin) lub u sołtysa miejscowości.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego-harmonogram