Wieś Obora oczami dzieci – konkurs plastyczny

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce – filia w Oborze, sołtys i rada sołecka wsi Obora zapraszają młodych czytelników biblioteki, uczniów szkół – mieszkańców sołectw Obora i Szklary Górne  do udziału w konkursie plastycznym. Prace należy dostarczyć do biblioteki w Oborze do 12 września do godz. 15.00. Prezentacje oraz rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano 15 września na boisku przy ulicy Bursztynowej w Oborze.

Konkurs ma nazwę „ Wieś  Obora oczami dzieci”. Jego celem jest upowszechnianie i wzbogacenie wiedzy o wsi, która obchodzi jubileusz 720 lat. Dzięki temu konkursowi organizatorzy maja nadzieję skierować uwagę dzieci i młodzieży na ciekawe wydarzenia związane z historią wsi co zapewne pozwoli  na kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”. Organizatorzy liczą, że na pracach prezentowany będzie zarówno współczesny jak i historyczny wizerunek wsi ,zabytków architektury, uliczek, terenów zielonych i życia dnia codziennego.

W konkursie mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie, w formacie A4, technika dowolna (oprócz plasteliny). Każdy uczestnik może zaprezentować jedną pracę. Należy ją dostarczyć do biblioteki w Oborze do 12.09.2018 r. do godz. 15.00. Prace muszą być opatrzone dołączoną metryczką: imię i nazwisko autora, klasa /i rok urodzenia, adres, telefon do opiekuna, e-mail.

Szczegóły konkursu oraz wszystkie dane można poznać w poniższym regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

(SR)