Wielkanocne konkursy plastyczne

Ośrodek Kultury Gminy Lubin zaprasza do udziału w gminnych konkursach plastycznych. Jeden z nich dotyczy wielkanocnych pisanek, drugi świątecznej kartki wielkanocnej. Na zwycięzców, jak co roku, czekają atrakcyjne nagrody.

Świąteczne konkursy to w Gminie Lubin nie tylko kultywowanie tradycji ale przede wszystkim promowanie aktywności twórczej mieszkańców oraz przybliżanie tajników kultury ludowej i folkloru. Dlatego właśnie przy konkursie na  wielkanocną pisankę oprócz m.in. pomysłowości, techniki i estetyki wykonania, szczególny nacisk będzie kładziony na tradycyjne metody zdobienia jajek, przekazywane z pokolenia na pokolenie. W tym konkursie mogą wziąć udział prace przygotowane indywidualnie bądź zespołowo. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić o 1 do 3 własnoręcznie wykonanych pisanek.

Natomiast w konkursie na kartkę wielkanocną mogą brać udział prace przygotowane indywidualnie. Każdy uczestnik zgłosić może 1 własnoręcznie wykonaną kartkę o maksymalnym formacie A5, techniką dowolną z wyłączeniem plasteliny.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Ośrodka Kultury Gminy Lubin do 9 marca, do pokoju nr 113. Będą one oceniane w trzech kategoriach wiekowych, w każdej z nich przyznana zostanie nagroda główna i wyróżnienia.

Szczegóły konkursów znajdują się w załączonych regulaminach

(SR)

Kartka Wielkanocna 2018

Pisanka 2018 regulamin