Większe zbiory ale ziarno słabsze

Główny Urząd Statystyczny  opublikował  dane dotyczące  upraw rolnych i ogrodniczych w roku 2017.  Okazuje się, że w roku ubiegłym zebrano o 8 proc. więcej zbóż niż poprzednio, a rzepaku nawet o 21 proc. więcej.  Niestety jakość ziarna zbóż  nie należała do najlepszych.

 

Do końca sierpnia na obszarze prawie całego kraju prace żniwne zakończono, chociaż z informacji uzyskanych od rzeczoznawców GUS wynika, że lokalnie zboża zbierano jeszcze na początku września. Największe opóźnienia i utrudnienia dotyczyły przede wszystkim województw północno-zachodniej i północnej części kraju, gdzie częste opady deszczu długo nie pozwalały na prowadzenie żniw.

Według danych GUS produkcja głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 r. przedstawia się następująco:

  • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 32,2 mln t, tj. około 8 proc. więcej od zbiorów z roku 2016;
  • zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 28,1 mln t, tj. o około 11 proc. więcej od uzyskanych w 2016 r.;
  • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na blisko 2,7 mln t, tj. o około 21 proc. więcej od zbiorów poprzednich;
  • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 9,5 mln t, tj. o około 7 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w roku poprzednich,
  • zbiory buraków cukrowych ocenia się na 14,0 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów uzyskanych w 2016 r.

Według rzeczoznawców GUS jakość ziarna zbóż z ubiegłorocznych zbiorów nie należała do najlepszych, a poszczególne parametry znacznie odbiegały od średniej z lat poprzednich na niekorzyść. Zbiory zbóż ogółem ocenia się na ok. 32,2 mln t, tj. o 2,4 mln t (o 8%) więcej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Większość plantacji ziemniaków zostało zasadzonych w trzeciej dekadzie kwietnia i w pierwszej dekadzie maja. Występujące w tym czasie częste opady deszczu i chłodne dni spowodowały, że wschody ziemniaków przebiegały wolno i były nierównomierne.

Na podstawie wstępnych wyników reprezentacyjnego badania czerwcowego ocenia się, że powierzchnia uprawy ziemniaków jest większa od ubiegłorocznej o ok. 6% i wynosi ponad 0,3 mln ha. Szacuje się, że plony ziemniaków w bieżącym roku wyniosą 289 dt/ha i będą większe od ubiegłorocznych o ok. 4 dt/ha, tj. o 1%, pomimo trudności ze zbiorem produkcję ziemniaków szacuje się na ok. 9,5 mln t, tj. o 7% więcej od zbiorów ubiegłorocznych.

Powierzchnia uprawy buraków cukrowych jest większa od ubiegłorocznej o ok. 7% i wynosi ponad 0,2 mln ha. Wysokość plonów buraków cukrowych szacuje się na poziomie 636 dt/ha, tj. niżej od ubiegłorocznych o ok. 3%. Zbiory buraków cukrowych szacuje się na ok. 14,0 mln t, tj. o 4% więcej od uzyskanych w 2016 r.

We wrześniu i październiku warunki agrometeorologiczne dla wzrostu warzyw gruntowych na ogół były korzystne, w szczególności dla warzyw korzeniowych i kapustnych. Dostateczna ilość wilgoci w glebie sprzyjała plonowaniu, z drugiej strony, nadmiar opadów występujący w wielu rejonach wpłynął niekorzystnie na jakość warzyw odmian późniejszych. Zaobserwowano wzrost występowania zaburzeń fizjologicznych oraz chorób, zwłaszcza grzybowych, a także gnicie korzeni oraz wypadanie roślin. Na wielu plantacjach (szczególnie w północnej i północno zachodniej części kraju) nadmierne opady deszczu spowodowały podtopienia upraw, utrudniając lub uniemożliwiając przeprowadzanie zabiegów agrotechnicznych oraz zbiorów. W ostatnim okresie zanotowano znaczne obniżenie wartości przechowalniczej warzyw, zwłaszcza cebuli, której dosychanie przebiegało na ogół w bardzo niekorzystnych warunkach. Niesprzyjające były w bieżącym roku także warunki wegetacji dla warzyw ciepłolubnych. Czynnikiem ograniczającym ich plonowanie było niedostateczne nasłonecznienie.

Tegoroczne zbiory kapusty szacuje się na ponad 1 mln t, a kalafiorów na 238 tys. t. Produkcję cebuli ocenia się na poziomie 667 tys. t, przy czym jej jakość przechowalnicza będzie przeważnie słaba. Duże straty podczas przechowywania przewiduje się nie tylko dla cebuli, ale także dla innych gatunków, w tym kapusty i warzyw korzeniowych. Produkcja warzyw korzeniowych może być zbliżona do ubiegłorocznej, lecz ich jakość zdecydowanie niższa. Zbiory marchwi zostały wyszacowane na około 827 tys. t, natomiast buraków ćwikłowych na ok. 336 tys. t. Tegoroczna produkcja ogórków została oceniona na 249 tys. t, a pomidorów na blisko 255 tys. t.

(SR, źródło: stat.gov.pl)