Więcej pieniędzy na wymianę pieców

Na wniosek wójta, Rada Gminy Lubin zwiększyła aż o 160% pulę pieniędzy przeznaczoną na dofinansowanie wymiany pieców w gospodarstwach domowych. Dzięki temu z dofinansowania będą mogły skorzystać 52 rodziny.

To już trzeci rok dofinansowywania kosztów inwestycji związanych wymianą źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, program jest finansowany wyłącznie z pieniędzy pochodzących z budżetu Gminy Lubin.

W pierwszym roku jego funkcjonowania, z tej formy pomocy skorzystało 14 gospodarstw domowych, na łączną kwotę ok. 68 tys. zł. W 2018 r. wsparto 33 tego rodzaju inwestycji i budżet na ten cel wyniósł 161 tys. zł.

W tym roku łączna kwota dotacji związanych z wymianą źródeł ciepła to aż 260 tys. zł. Dzięki tej kwocie wymiana źródeł ciepła będzie mogła zostać dofinansowana w 52 gospodarstwach domowych.

Przypomnijmy, że dotacja może być udzielona na likwidację tradycyjnych pieców węglowych stanowiących główne źródło ogrzewania i zastąpienie ich  ogrzewanie elektrycznym, olejowym lub gazowym, ogrzewaniem węglowym lub peletowym (wyłącznie kotły z automatycznym podajnikiem o sprawności min. 80%) lub też pompami ciepła.

Dotacja dotyczy wyłącznie budynków istniejących, w których na dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy.

Wysokość dotacji wynosi  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł brutto. W przypadku inwestycji obejmującej cały budynek wielorodzinny  będzie to  maksymalnie 50 % planowanego kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż iloczyn wyżej określonej kwoty dofinansowania przez liczbę mieszkań wyposażonych w odrębne źródło ciepła

(SR)