Więcej pieniędzy na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

O 22 tysiące złotych zwiększono tegoroczne wydatki na zakup usług weterynaryjnych w ramach realizacji Gminnego programu opieki na bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności. To wzrost budżetu na weterynarza o ponad 50%  i wynika on bezpośrednio z większych wydatków niż planowano, na przypadki udzielania pomocy  rannym zwierzętom dzikim i tym  porzucanym na drogach.

Na ten gminny program składa się wiele różnych wydatków. Tylko w tym roku na odłów i transport bezdomnych zwierząt przeznaczono 20 tysięcy, umieszczenie zwierząt w schronisku wraz z ich obligatoryjną sterylizacją to koleje 68,4 tysiąca, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt to 6 tysięcy, utrzymanie miejsca czasowego przetrzymania zwierząt oraz miejsca dla zwierząt gospodarskich  to jeszcze kolejne 8,5 tysiąca. Do tego dochodzą wydatki na usługi weterynaryjne, które właśnie wzrosły z 40 do 62 tysięcy złotych.

Ten wzrost wynika ze zwiększonej liczby przypadków, w których potrzebna była interwencja weterynaryjna w stosunku do zwierząt bezdomnych oraz dzikich, które uległy zdarzeniom drogowym na terenie Gminy Lubin. Tylko w pierwszym półroczu tych interwencji było ok. 65 za łączną kwotę 31 182 zł, a w całym ubiegłym roku koszt usług weterynaryjnych wyniósł 32 523 zł.

Warto dodać, że w tym roku do schroniska Gmina Lubin przekazała 13 bezdomnych psów, a dodatkowo 15 psów trafiło do adopcji zainicjowanej przez gminę i uniknęło przewiezienia do schroniska.

(SR)