Wiara, nadzieja, miłość – montaż poetycko -muzyczny

W przededniu Triduum Paschalnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach miało miejsce niezwykłe wydarzenie, którym był koncert „Wiara, nadzieja, miłość” wprowadzający w klimat Świąt Wielkanocnych. Powstał on we współpracy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Siedlcach z Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Lubinie, jej nauczycielami, solistami, chórzystami oraz orkiestrą.

Zebrani na sali gimnastycznej goście, wśród nich wiceprzewodniczący Rady Gminy w Lubinie Andrzej Olek, dyrekcja i nauczyciele obu szkół, rodzice oraz uczniowie mogli przenieść się na chwilę w magiczny świat muzyki i poezji, przeżyć chwile radości i wzruszenia i w zadumie nad własnym życiem przygotować się do przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Cytaty z biblii, wiersze wspaniałych autorów, pieśni religijne i utwory instrumentalne w wykonaniu solistów, recytatorów, chóru oraz orkiestry, wzbudziły refleksję nad tajemnicą Triduum Paschalnego.

W dwumiesięcznych przygotowaniach do koncertu, które były wytężoną pracą uczniów i nauczycieli obu szkół, wzięło udział ponad 100 osób, a byli to: soliści, chórzyści, recytatorzy oraz członkowie orkiestry PSM I st. w Lubinie.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia i dyrygentem zespołu był Andrzej Słowikowski, któremu cała szkolna społeczność składa gorące podziękowania za trud i pracę jaką włożył w przygotowanie tego wspaniałego koncertu. Ponadto podziękowania kierowane są
w stronę Krystyny Szarowskiej oraz Violetty Kwiatkowskiej – dyrektorkom obu szkół za umożliwienie realizacji tego montażu poetycko – muzycznego. Koncert przygotowali: Anna Rogalska, Beata Oczyńska – Stettler oraz Andrzej Słowikowski.

(SP w Siedlcach)