Wersja demo aplikacji eWniosekPlus już uruchomiona

Wczoraj Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wersję demo aplikacji eWniosekPlus. Jest to demonstracyjna wersja aplikacji eWniosekPlus i służy do zapoznania użytkowników z podstawową ścieżką wypełniania wniosku o przyznanie płatności w kampanii 2018.

Przypominamy, że od  2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich przez ARiMR.  Jeśli nie zaistniały żadne zmiany w stosunku do ubiegłorocznych danych, to zamiast wniosku można złożyć potwierdzające ten fakt oświadczenie. Termin złożenia takiego  oświadczenia ustalono pomiędzy 15 lutego  14 marca, czyli wcześniej niż tradycyjny termin składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018. Ten termin jest nieprzekraczalny. We wszystkich pozostałych przypadkach konieczne będzie złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Wszystkie szczegóły dotyczące aplikacji  eWniosekPlus  są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Aplikacja eWniosekPlus ma prowadzić rolnika przez cały proces składania wniosku.

Upubliczniona od wczoraj wersja demo nie zawiera wszystkich funkcjonalności, które będą dostępne w pełnej wersji aplikacji eWniosekPlus. Funkcjonalności dostępne w wersji DEMO będą stopniowo rozszerzane do czasu uruchomienia pełnej wersji tej aplikacji.

Przed rozpoczęciem pracy z wersją demo aplikacji eWniosekPlus należy zapoznać się z dostępną  instrukcją je użytkowania.  Po zalogowaniu do wersji demo inicjalnie zostaną wyświetlone dane testowego rolnika (utworzone na potrzeby tej wersji) . Wniosek o przyznanie płatności będzie zawierał dane spersonalizowane na podstawie wniosku z roku 2017 w zakresie płatności, działek referencyjnych, działek rolnych, gruntów niezgłoszonych  oraz elementów EFA.
Użytkownik będzie mógł dowolnie zmieniać prezentowane dane, w szczególności z poziomu mapy, deklarować uprawy oraz elementy EFA. Wyrysowane na mapie obiekty zostaną przeniesione do części alfanumerycznej wniosku (wraz z wyliczeniem powierzchni). Podczas pracy na bieżąco będą prezentowane: podpowiedzi i komunikaty które ułatwią korzystanie z aplikacji. Wprowadzane modyfikacje na wersji demonstracyjnej nie podlegają zapisowi.

(SR, źródło: www.arimr.gov.pl)