Warto przekazać 1% podatku

Zachęcamy mieszkańców  Gminy Lubin do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w naszym regionie lub też ratują życie innych. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 znajduje się na stronie internetowej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Przekazując 1% podatku dochodowego nic nie tracimy, a możemy bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z naszych podatków.  Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku można znaleźć pod tym linkiem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html

W wykazie tym, poprzez pole wyszukiwania na górze dokumentu, można znaleźć wszystkie organizacje z danego województwa  lub też z konkretnego miasta. Także na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego znajduje się baner  dotyczący akcji „1% dla Dolnego Śląska”. Link przekierowuje do zakładki Wydziału współpracy z organizacjami pozarządowymi http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/jedenprocent/ .

Od kilku już lat mamy możliwość przekazywania 1% podatku na konkretny cel, warto jednak przypomnieć jak się to robi. Roczna deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%. W deklaracji możemy wskazać również konkretny szczegółowy cel, na który przekazujemy 1% podatku.

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie.

W deklaracji rocznej możemy również zaznaczyć, że chcemy przekazać dane o sobie  obdarowanej organizacji. Wówczas zaznaczamy pole, poprzez które upoważniamy skarbówkę  do przekazania naszego imienia, nazwiska,  adresu oraz wysokości przekazanej kwoty. Są to dane, które mogą posłużyć organizacji  do podziękowania nam za przekazane pieniądze.

(SR)