Waloryzacja emerytur i rent

Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe.  Waloryzacja polega na pomnożeniu  kwoty świadczenia w wysokości przysługującej 28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98%, co w praktyce oznacza podwyżkę o 2,98%.

Kwota waloryzacji ma rekompensować inflację, jest procentowa, więc osoby z najwyższymi świadczeniami otrzymują większe podwyżki. Poniżej prezentujemy tabelę z wyliczeniami po waloryzacji.

Od 1 marca 2018 r. wzrosła także kwota bazowa, która  ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur  i rent  będzie ona wynosić 3731,13 zł.  Waloryzacja oznacza także nowe kwoty świadczeń najniższych emerytur i rent, dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie ,maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1029,80 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 772,35 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 926,82 zł.

Kwoty dodatków i świadczeń oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku, gdy dana osoba osiąga przychód z działalności zarobkowej, ustalone w wyniku waloryzacji od 1 marca 2018 r. można znaleźć na stronie www.zus.pl.

(SR, zus.pl)