Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej

Absolutorium dla zarządu, uchwalenie budżetu na 2020 rok oraz planu robót na rok bieżący – to tematy, którymi na najbliższym posiedzeniu zajmie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie. Posiedzenie odbędzie się 11 kwietnia o godz. 18.00 w świetlicy w Gorzycy.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALANEGO ZGROMADZENIA:

 1. Przywitanie członków oraz gości oraz oficjalne otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza-Protokolanta Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Omówienie funkcjonowania GSW i działań Zarządu.
 6. Kontrola Gospodarki finansowej Spółki przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną.
 7. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Uchwała w prawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki.
 10. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybór i powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 12. Uchwała o zatwierdzeniu do Statutu GSW w Lubinie w formie aneksu.
 13. Dyskusja na temat kosztów Spółki.
 14. Ustalenie (uchwalenie) budżetu na 2020 r.
 15. Ustalenie (uchwalenie) planu robót na 2019 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Krzysztof Zięba

Przewodniczący Zarządu

Gminnej Spółki Wodnej w Lubinie

 

2019.03.25 Proponowany porzadek obrad