Wakacyjny wyjazd podopiecznych GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach, podobnie jak w latach ubiegłych  bierze udział w organizacji i naborze uczestników bezpłatnego wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Lubin. Z tej formy pomocy korzystają najmłodsi, wychowujący się środowisku dysfunkcyjnym, w rodzinach których sytuacja finansowa nie pozwala na pokrycie kosztów wakacyjnych wyjazdów.

W bieżącym roku, dzięki intensywnej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Lubin  dzieci w wieku od 7 do 15 lat w okresie od 4 do 17  sierpnia 2017r. spędzi czas na kolonii nad morzem, w Rewalu. Koszt wypoczynku w całości pokrywa komisja.

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku GOPS otrzymał dodatkowo osiem bezpłatnych miejsc na kolonii w Pustkowie koło Rewala. Organizatorem kolonii dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Wypoczynek przewidziany jest w okresie od 22 lipca do 02 sierpnia 2017r.

Łącznie z bezpłatnego wypoczynku skorzysta 28 dzieci zamieszkałych w Gminie Lubin. Dzieciom życzymy słonecznej pogody i udanego wypoczynku!

(oprac. GOPS)