Wakacyjne zmiany w dyżurach w Punkcie Konsultacyjnym

Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny działający przy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie będzie pełnił dyżurów w dniach 14 lipca i 11 sierpnia br. (czwartki) z powodu urlopu.

W zamian za te dni Punkt będzie pełnił dyżur w dniach 22 lipca br. (piątek) oraz 8 sierpnia br. (poniedziałek).

Przypominamy, że Punkt działa w każdy wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 18:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6a (drugi budynek) pok. nr 2 (parter).

Punk Konsultacyjny oferuje pomoc i wsparcie w formie porad i konsultacji indywidualnych, a także grup wsparcia szczególnie dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu, innych form uzależnienia, współuzależnienia, konfliktów i przemocy w rodzinie.

Osoby borykające się z problemami uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji, a także rodziny tych osób z terenu gminy Lubin mogą zgłaszać się na konsultacje i porady do dyżurującego specjalisty. Wszelkie porady i pomoc jest nieodpłatna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach i godzinach pełnionych dyżurów pod numerem 76/8403-171, oraz w pozostałym czasie w godzinach pracy Urzędu pod numerem 76/8403-104, 111.

(AH)