Wakacyjne spotkania z książką i zabawą

Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy podczas zajęć organizowanych w naszych bibliotekach podczas wakacji.

Przez cały czas pracy w bibliotekach oprócz księgozbioru i czasopism, dostępne są gry planszowe i materiały plastyczne, możliwość korzystania z komputerów z dostępem do Internetu (w tym możliwość nauki języka angielskiego).

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(WO)