W tym roku cztery nowe monografie

Podpisano już umowę na przygotowanie kolejnych monografii miejscowości Gminy Lubin. Do tej pory wydano ich 14, w drugiej połowie roku powstaną cztery nowe autorstwa Henryka Rusewicza.

Historyczne dzieje swoich miejscowości poznają w tym roku mieszkańcy Gorzycy i Bolanowa,
Księginic, Raszowej i Raszowej Małej oraz Gogołowic. Do tej pory wydano  14 monografii, które obrazują początki oraz dawne i współczesne dzieje sołectw Gminy Lubin.  Ich opracowaniem zajmuje się historyk Henryk Rusewicz. Gmina sfinansowała już publikacje opisujące historię:  Zimnej Wody, Osieka, Obory, Chróstnika, Siedlec, Niemstowa, Szklar Górnych, Ustronia, Krzeczyna Wielkiego, Miłoradzic, Składowic i Zalesia,  Pieszkowa, Raszówki wraz Lipinami oraz Liśca. Monografie są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszówce i jej oddziałach oraz w bibliotekach szkolnych.

(SR)