W świątecznym nastroju

Wpłynęło 30 zgłoszeń na ogłoszoną przez wójta Gminy Lubin zimową edycję konkursu na  „Najpiękniejszą posesję w Gminie Lubin”.  Teraz specjalnie powołana komisja konkursowa będzie oceniać najpiękniejsze dekoracje świetlne.

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia konkursowe przyjmowano do 3 stycznia 2018 roku.  Wpłynęło ich 30 z 7 miejscowości.  Powołano już komisję konkursową, która będzie oceniać dekoracje świetlne.  Członkowie komisji  10 stycznia odwiedzą Wiercień, Lisiec, Osiek i Gogołowice, Miłoradzicach. Dzień później będą w Miroszowicach i Składowicach. To miejscowości, z których napłynęły zgłoszenia konkursowe.

– Oczywiście będziemy tam w czasie, gdy za oknem będzie zmrok, tak by w pełni docenić piękno świątecznych iluminacji i tym samym starania naszych mieszkańców, którzy światełkami dekorowali swoje domy – mówi Anna Marzec, kierownik referatu gospodarki komunalnej, który jest inicjatorem konkursu.

Regulamin konkursu pozwala członkom komisji powiększyć liczbę konkursowych zgłoszeń. Jeżeli w czasie wizyt komisję zachwyci oświetlenie domu, którego do konkursu z różnych powodów nie zgłoszono, to gdy jego właściciel się na to zgodzi, także będzie podlegać ocenie konkursowej. Oceniana będzie zarówno pomysłowość, jak i dbałość  o ład przestrzenny i wkomponowanie w krajobraz wsi.  Za najpiękniejsze posesje przyznane zostaną I, II i III miejsca. Ich właściciele otrzymają także nagrody rzeczowe.

To będzie tzw. zimowa edycja konkursu. Przypomnijmy, że taki konkurs już przeprowadzono w ubiegłym roku, oceniając zielone ogrody mieszkańców gminy.

(SR)