W duchu ekumenizmu, tolerancji i solidarności

– To piękne, dobre i bardzo potrzebne spotkanie, bo właśnie tego rodzaju oddolne inicjatywy, jak żadne inne integrują i łączą społeczność, skutecznie przeciwstawiając się szowinizmowi i zamykaniu się we własnych środowiskach – mówi ksiądz Biskup Waldemar Pytel, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który uczestniczył w II już Spotkaniu Ekumenicznym, zorganizowanym w Chróstniku, będącym wspomnieniem postaci księdza Benjamina Schmolcka. Hasło przewodnie tegorocznej uroczyści brzmiało „Iść razem drogą miłości i pokoju”.

Miejsce spotkania nie jest przypadkowe. To właśnie w Chróstniku urodził się uzdolniony i uwielbiany przez parafian kaznodzieja, wybitny śląski pieśniarz i poeta, Benjamin Schmolck, który w swoim dorobku pozostawił ponad 200 pieśni oraz kilkadziesiąt wierszy i modlitw na różne okazje.

Choć mury niegdyś ewangelickiego kościoła w Chróstniku, dziś gromadzą głównie katolików,  to – gospodarz świątyni ksiądz proboszcz Kazimierz Rapacz o jej historii nie zapomina.

To właśnie z inicjatywy księdza proboszcza w 2012 roku w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chróstniku wmurowana została  tablica pamiątkowa ku czci ks. Benjamina Schmolcka.

Ta wyjątkowa ekumeniczna inicjatywa szybko trafiła na podatny grunt – zaangażował się w nią mocno ksiądz Jerzy Gansel, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy, bardzo życzliwie przyjęła ją także  wspólnota prawosławna skupiona wokół Prawosławnej Parafii p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zimnej Wodzie, którą w tym roku reprezentował nowy proboszcz ksiądz mitrat Sławomir Kondratiuk, dziekan Okręgu Lubińskiego.

Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wójt Gminy Lubin.

– Czuję się niezwykle wyróżniony faktem, że nasza Gmina po raz drugi jest gospodarzem spotkania, podczas którego w duchu ekumenizmu modlimy się, śpiewamy i daje wyraz naszej wiary w jednego Boga. Serdecznie dziękuję wspólnotom: ewangelickiej, prawosławnej i katolickiej, za to, że dziś gromadzimy się w świątyni, która jest symbolem szeroko rozumianego ekumenizmu. Słowa ekumenizm, solidarność, tolerancja czy szacunek są dziś często wypaczane. Myślę, jednak, że takie spotkania, jak to dzisiejsze – to światełko w tunelu, nadzieja i wiara, że zmierzamy w dobry, kierunku – mówił Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Wyjątkowa była oprawa tegorocznego spotkania ekumenicznego.

Na zaproszenie wspólnoty ewangelickiej  w Legnicy uczestniczyli w nim przedstawiciele Chóru Puzonistów Kościoła Najświętszej Marii Panny w Görlitz. Wystąpił także zespól „Stacja XV” działająca przy Parafii Matki Bożej  Bolesnej w Chróstniku oraz Łemkowski Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „KYCZERKA”. W spotkaniu uczestniczył ksiądz prałat Wiesław Migdał, radni Gminy Lubin z wiecprzewodniczącym Andrzejem Olkiem oraz mieszkańcy.

(MG)