VIII edycja konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”

Nasi uczniowie ze szkoły w Raszówce zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu, którego celem jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym.

W konkursie udział wzięli uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych z gminy Ścinawa, Lubin, Chocianów, Jerzmanowa oraz  Żukowice. Podczas etapu regionalnego  uczestnicy rozwiązywali test składający się z 28 pytań zamkniętych i 1 pytania problemowego – otwartego. Komisja konkursowa wyłoniła 10 Laureatów, którzy 10 grudnia 2019 r. wezmą udział w etapie wojewódzkim.

Wśród laureatów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych w Ścinawie, Jerzmanowej, Nielubi, Szklar Dolnych oraz Raszówki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci cenne nagrody ufundowane m.in. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, Państwową Inspekcję Pracy w Legnicy, Starostwo Powiatowe w Lubinie. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie Konkursu.

(KRUS Polkowice)