VI sesja Rady Gminy

Jutro w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 9.00 spotkają się radni Gminy Lubin na VI sesji Rady Gminy. Główne tematy dyskusji dotyczyć będą gminnych finansów. Radni mają przekazać 3mln 400 tys. złotych Powiatowi Lubińskiemu na realizację powiatowego transportu oraz dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i tegorocznym budżecie Gminy Lubin. Poniżej pełne ogłoszenie o zwołanej sesji.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VI sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 9:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 marca 2019 r.
  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/36/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 75/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  4. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 73/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  5. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 74/- inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie sesji

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Olek