V Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Lubin

Strzały karabinkiem i pistoletem pneumatycznym klasyfikowane indywidualnie i drużynowo zdecydują o tym, kto zdobędzie w tym roku puchar w mistrzostwach strzeleckich. Zawody będą organizowane w najbliższą sobotę na strzelnicy LOK w Lubinie. Zachęcamy do aktywnego udziału!

To już będą piąte mistrzostwa, które nie tylko wyłonią najlepsze drużyny i najlepszych strzelców, ale przede wszystkim zintegrują mieszkańców i jednocześnie będą propagować strzelectwo. Organizatorem zawodów jest Gmina Lubin.  Zapraszamy 14.09.2019 r. godz. 10.00  na  strzelnicę pneumatyczną (LOK) w Lubinie ul. 1 Maja 5.

W zawodach mogą uczestniczyć trzyosobowe drużyny z sołectw Gminy Lubin. Zgłoszenia przyjmuje referat oświaty, kultury, kultury fizycznej i zdrowia Urzędu Gminy w Lubinie telefonicznie 76 84 03 131 lub mailowo: senkow@archiwum.ug.lubin.pl do dnia 12.09.2019r. oraz na miejscu w dniu zawodów do godz. 9:30.

Planowane konkurencje i klasyfikacja:

  1. indywidualna:
  • karabinek pneumatyczny o zamkniętych przyrządach celowniczych – odległość 10 m (wykonywanych jest 13 strzałów w tym 10 – punktowanych (ocenianych)).
  • pistolet pneumatyczny – odległość 10 m (wykonywanych jest 13 strzałów w tym 10 – punktowanych (ocenianych)).
  • dwubój strzelecki – o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskanych przez zawodnika w konkurencji Ppn i Kpn. W przypadku tego samego wyniku w obu konkurencjach, wyższe miejsce uzyskuje osoba z wyższym wynikiem w konkurencji Ppn.
  1. drużynowo – o zajętym miejscu drużyny decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników drużyny w konkurencjach Kpn i Ppn. W przypadku takiego samego wyniku przez dwie lub więcej drużyn, wyższą pozycję uzyskuje drużyna, która uzyskała wyższy wynik w konkurencji Ppn.

Ze szczegółami można się zapoznać w poniższym regulaminie.

(SR)

REGULAMIN zawodów strzeleckich 2019