Uzupełniający nabór do szkoły rolniczej w Rudnej

Trwa uzupełniający nabór do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych w Rudnej na rok szkolny 2017/2018. To jedna z najbardziej prestiżowych szkół o profilu rolniczym w Polsce.

Od 1 stycznia 2018 r. organem prowadzącym  i nadzorującym funkcjonowanie ZSP w Rudnej  będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porozumienie w tej sprawie 7 czerwca 2017 r. podpisał minister Krzysztof Jurgiel.

– Nasza szkoła dołączy do 47 szkół resortowych, które stały się już  prężnymi ośrodkami  edukacji rolniczej, z wykwalifikowaną kadrą fachowców i nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym , dającym możliwość dobrego przygotowania zawodowego – mówi Ewa Janiszewska, dyrektor ZSP w Rudnej.

– Ta decyzja daje duże możliwości tym gimnazjalistom, którzy swoje przyszłe życie chcą związać z takimi zajęciami jak prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej, pracy w przedsiębiorstwach obsługi, serwisu maszyn rolniczych, prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, podjęcie pracy w firmach ogrodniczych, cukierniczych i innych przedsiębiorstwach produkujących żywność – dodaje dyrektor.

Na każdego ucznia, który zapisze się do ZSP w Rudnej czeka darmowy tablet. Szkoła dysponuje internatem.

W skład  Zespołu wchodzić będą:

Technikum w Rudnej kształcące w zawodach:

a) technik agrobiznesu

b) technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

c) technik architektury krajobrazu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rudnej kształcąca w zawodach;

a) rolnik,

b) kucharz,

c) cukiernik,

która z dniem 1 września stanie się Branżową Szkołą I Stopnia w Rudnej.

Kurs Kwalifikacyjny R.03 – prowadzenie produkcji rolniczej