Czad – cichy zabójca

Czad – tlenek węgla (CO)

Nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i „nie dusi w gardle”…. ale jest silnie trujący, łatwo palny i wybuchowy- już niewielkie stężenie CO w powietrzu jest śmiertelne dla człowieka!!!!

Co roku w okresie sezonu grzewczego nasilają się przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, czyli czadem.

Najczęściej tlenek węgla wydziela się na skutek nieprawidłowego działania urządzeń grzewczych – złego zainstalowania, uszkodzenia lub niewłaściwej ich eksploatacji. Powodem pojawienia się czadu w pomieszczeniu, może być także niewłaściwie działająca wentylacja oraz niedrożne kanały spalinowe.

Objawami zatrucia czadem jest: ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatia, zapaść, utrata przytomności.

Objawy te mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem i są często mylone z grypą lub zatruciem pokarmowym.

W przypadku zatrucia czadem: natychmiast przewietrz pomieszczenie w którym się znajdujesz i zadzwoń po służby ratownicze:

Numery alarmowe:

pogotowie ratunkowe: 999

straż pożarna: 998, 112

Aby zapobiec zatruciu:

  • dokonuj okresowych czyszczeń przewodów kominowych, a także usuwaj sadze z pieców węglowych zgromadzoną w osadniku,
  • kontroluj stan techniczny urządzeń grzewczych,
  • w pomieszczeniach, w których występuje spalanie paliwa zapewnij skuteczną wentylację;
  • nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach oraz od przewodów wentylacyjnych;
  • wyposaż mieszkanie w bateryjne czujniki dymu, tlenku węgla i gazu.

ulotka: czad

(PSP/AH)