Uwaga! Punkty graniczne S-3 wytyczone

punkt-graniczny

Przykład punktu granicznego pasa drogowego.

punktt-osnowy

Przykład punktu osnowy realizacyjnej.

Wykonawca Budimex S.A. informuje właścicieli nieruchomości sąsiadującym z pasem drogowym nowo budowanej drogi ekspresowej S-3, że w ramach prac przygotowawczych wykonano wytyczenie i stabilizację geodezyjnej osnowy realizacyjnej i wyznaczono granice pasa drogowego.

W związku ze zbliżającymi się w sezonie letnim pracami polowymi Wykonawca prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na zastabilizowane punkty graniczne i osnowę realizacyjną. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w/w punktów, Wykonawca będzie zmuszony wystąpić o odszkodowanie za każdy zniszczony element. Wszelkich szczegółowych informacji udziela Wykonawca BUDIMEX S.A. – Biuro budowy S-3, zadanie V, ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica.

Budowany odcinek drogi S-3 Nowa Sól – Legnica wyniesienie 81,2 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu. Na terenie gminy Lubin powstanie 11,3 km nowej drogi, na której znajdować się będą trzy węzły umożliwiające włączenie się do ruchu na wysokości miejscowości Owczary, Krzeczyn Wielki i Chróstnik