Uwaga! Od poniedziałku ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i podległych jednostek!

W związku z rosnącą liczba przypadków wystąpienia koronawirusa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Lubin i podległych mu jednostek, wprowadzone zostają od 16 marca 2020 roku zdecydowane ograniczenia kontaktów interesantów z urzędnikami. Decyzja wójta Gminy Lubin obowiązuje do odwołania.

Urząd Gminy Lubin oraz podległe mu jednostki będą pracować w dotychczasowych godzinach, ograniczona do niezbędnego minimum zostaje jednak bezpośrednia obsługa mieszkańców. Wszystkie urzędowe sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną, mailową, listownie  oraz wykorzystując  platformę ePUAP.

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będę załatwiane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon. W takich przypadkach prosimy o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, będąc pewnym o dobrym stanie własnego zdrowia oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznej odległości.

Kasy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostają zamknięte. GOPS zwraca się do osób, które pobierają świadczenia w formie gotówkowej są proszone o dostarczenie numerów rachunków bankowych, w celu zrealizowania wypłat. Wszelkie wpłaty, opłaty i podatki prosimy regulować wyłącznie poprzez przelewy bankowe.

Wpłaty dotyczące

  • podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
  • podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego  wskazany w  decyzji ustalającej wysokość podatku.

Przypominamy, że informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego dostępna jest w  referacie podatków i opłat lokalnych pod numerami telefonów: 76 840-31-08, 76 840-31-43.

Wpłaty dotyczące podatku rolnego i leśnego od osób prawnych oraz opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy: 44 8669 0001 0311 6863 2000 0001

Od poniedziałku do odwołania nieczynne będą także dwa gminne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Oborze i Siedlcach.

Poniżej przypominamy najważniejsze numery telefonów i dane teleadresowe.

 

Urząd Gminy w Lubinie

Księcia Ludwika I 3

59-300 Lubin

tel. +48 (76) 8403-100

fax: +48 (76) 8403-140

e-mail: kancelaria@archiwum.ug.lubin.pl

skrytka ePUAP: /ug-lubin/skrytka

www.archiwum.ug.lubin.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie

Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin,

tel. 76 817-18-68

tel.76 844-02-24

e-mail: gops@archiwum.ug.lubin.pl

  661 507 963 Zespól Pracy Środowiskowej

  503 769 131 Zespół Pracy Środowiskowej

507 681 066 Komórka Świadczeń

fax : 76 817-18-68 wew. 30, 76 824-02-24 wew. 30

bip.gops.lubin.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin sp. z o. o.

Księginice 14, 59-300 Lubin

tel. +48 691 944 010

tel. 76 8408174
e-mail: sekretariat@pgkgl.pl
www.pgkgl.pl

zgłaszanie awarii tel. +48 691 944 023

 

 

Ośrodek Kultury Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel./fax: 76-844-82-33
e-mail: sekretariat@okgminalubin.pl

okgminalubin.pl

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce

Kolejowa 2A, 59-307 Raszówka

tel./fax 76 844 81 93

e-mail: gbp.olech@archiwum.ug.lubin.pl