Uwaga na numery kont!

Przypominamy mieszkańcom, że w związku z likwidacją Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i powołaniem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin,  zmieniły się numery kont na fakturach za odbiór wody i ścieków. Osoby, które dokonują płatności za pomocą stałych zleceń bankowych muszą dokonać zmiany kont. Prosimy o dokładne sprawdzenie indywidualnych numerów rachunków. 

Apelujemy także do mieszkańców, by w przypadku dokonywania odpłatności za wywóz śmieci i inne podatki lokalne, korzystali wyłącznie z indywidualnych numerów kont, które zostały im przypisane. W ostatnich tygodniach miało miejsce kilka sytuacji, w których numery kont spisywano od sąsiadów i tym samym dokonywano płatności na ich rachunki bankowe, a na właściwym koncie stwierdzano niedopłaty.

Właściwe numery kont są wskazane na dokumentach,  w przypadku ich zagubienia, można o nie zapytać w referacie podatków i opłat  lokalnych.

(SR)