Uwaga, akcja żniwa!

KRUS bije na alarm! Według statystyk corocznie odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy rolniczej, z czego kilkaset to wypadki śmiertelne. Niestety ta czarna lista dotyczy także dzieci. Według danych wynika także, że najbardziej niebezpieczną czynnością podczas żniw jest transport słomy z pola.

Trwają żniwa, okres wzmożonych prac polowych, w czasie których pośpiech i zróżnicowanie wykonywanych prac prowadzi do nieuwagi, a co za tym idzie tragicznych w skutkach wypadków. Wielu z nich można uniknąć, stosując się do zasad bezpiecznej pracy oraz racjonalnego myślenia.

Na początek warto zwrócić uwagę na dobre przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem prac polowych, aby nie ulegał awarii i funkcjonował sprawnie podczas całych żniw. Należy także pamiętać o stosowaniu osłon na wałach przegubowo–teleskopowych, a także na innych częściach maszyn służących do napędu i na ostrych mechanizmach roboczych.

Jak się okazuje, najbardziej niebezpieczną czynnością podczas żniw, przy której dochodzi do wielu nieszczęść jest przewóz słomy z pola. Najczęstszym popełnianym błędem przez rolników jest przewóz osób na przyczepach załadowanych sprasowaną słomą. Pamiętać musimy, że przewóz ludzi na przyczepach z ładunkiem jest kategorycznie zabroniony.

Ładunek powinien być również odpowiednio zabezpieczony poprzez podwyższenie burt do wysokości 150 cm lub poprzez zamontowanie specjalnej obudowy siatkowej. Można także stosować pasy z klamrą ściągającą do unieruchomienia ładunku.

Szczególną ostrożność należy również zachować podczas rozładunku lub załadunku materiału na przyczepę. Silnik pojazdu powinien być wyłączony, a jeśli stoi na pochyłości odpowiednio zabezpieczony przed staczaniem się.

Podczas prac polowych z udziałem maszyn, kombajnu zbożowego oraz prasy, należy pamiętać o tym, aby w trakcie ich ruchu (jazdy lub elementów roboczych w czasie postoju) nie wykonywać żadnych czynności pomocniczych w szczególności: czyszczenia , usuwania gromadzących się materiałów, niedrożności, zapchań. W razie usterki należy bezzwłocznie wyłączyć wszystkie ruchome elementy maszyny a dopiero potem zająć się jej usuwaniem. Pamiętajmy również, że wchodzenie pomiędzy ciągnik, a maszynę w trakcie ich ruchu stwarza ogromne zagrożenie wypadkowe.

Wiele gospodarstw na charakter rodzinny. Oznacza to, że do prac w gospodarstwie włączane są także dzieci. To one są najbardziej narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Często bywa tak, że dzieci angażowane są do prac, przy których brakuje im siły. Pod żadnym pozorem najmłodsi nie powinni wykonywać ciężki prac, a także pomagać przy pracy ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, czy smary.

(Inspektor KRUS PT Polkowice Alicja Fic, JW)