Utrudnienia w rejonie ulicy Zagajnikowej w Osieku

W związku z trwającymi pracami związanymi z przebudową ulic Zagajnikowej, Saturna, Gwiezdnej i Neptuna w Osieku od dziś tj. 18 czerwca 2018 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów.

Ul. Saturna – rozpoczynają się prace związane z korytowaniem terenu pod warstwy podbudowy drogi. Spowoduje to ograniczony dojazd do posesji, a w końcowym etapie całkowicie uniemożliwi dojazd do posesji.  Prace potrwają przez ok 10 dni.

Ul. Neptuna – rozpoczynają się prace ziemne związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej Spowoduje to ograniczony dojazd do posesji, a w końcowym etapie całkowicie uniemożliwi dojazd posesji. Prace potrwają przez ok 10 dni.

Urząd Gminy w Lubinie zwraca się z prośbą do mieszkańców o parkowanie samochodów poza terenem ulicy Saturna i Neptuna. Za utrudnienia przepraszamy.

Inwestycja realizowana obecnie w rejonie ulicy Zagajnikowej w Osieku, polega na kompleksowej przebudowie istniejących sieci podziemnych, budowie sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego oraz budowie nowych nawierzchni dróg na ulicach Zagajnikowej, Saturna, Gwiezdnej oraz Neptuna. Z uwagi na zakres prac wykonawca prowadzi roboty w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców, nie zamykając placu budowy oraz umożliwiając przejazd pojazdom samochodowym. Jednak z uwagi na proces technologiczny wykonywanych elementów
w trakcie realizacji wystąpią okresy ,w których ruch kołowy na niektórych odcinkach dróg zostanie wyłączony.

(RR)