Utrudnienia w Goli

W związku z trwającym remontem linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, od dnia 1 kwietnia 2019 roku wystąpią trudności w przejeździe pod wiaduktem kolejowym w miejscowości Gola prowadzącym do drogi pożarowej nr 70, znajdującym się na działce kolejowej 144/1.

Prace prowadzone będą od  1 do 14 kwietnia. W tych dniach w godzinach od 7-17, przejazd w tym miejscu będzie utrudniony, a w godzinach nocnych możliwy, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Od 14.04 do 25.04 z uwagi na wykonywanie nowej płyty, przejazd zostanie całkowicie zamknięty. Na czas zamknięcia dojazd będzie możliwy od strony ulicy Małomickiej.
Po tym terminie przejezdność zostanie przywrócona, lecz prace wykończeniowe potrwają jeszcze do końca maja.
Wykonawca przeprasza za utrudnienia.