Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W tym roku z terenu Gminy Lubin zniknie kolejnych sto ton azbestu. Samorząd otrzymał właśnie na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mimo że to dofinansowanie jest o ponad 50% mniejsze niż w latach minionych, to mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów. Decyzją wójta Tadeusza Kielana, Gmina Lubin pokryje wszystkie pozostałe koszty z gminnego budżetu.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Gminie Lubin dofinansowanie w wysokości 26.852 zł na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2019 r.” W tym roku planowane jest usunięcie około 100 ton odpadów z 42 nieruchomości, w 21 miejscowościach Gminy Lubin. Zainteresowani mieszkańcy złożyli wcześniej wnioski o wykonanie usługi usunięcia wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji.

W tym roku dofinansowanie WFOŚiGW we Wrocławiu to 40% wartości zadania, dotychczas fundusz pokrywał około 85% takich kosztów, zmieniono jednak kryteria przyznawania dofinansowań. Brakujące 60 % będzie więc sfinansowane z budżetu Gminy Lubin, tak by mieszkańcy nie musieli ponosić dodatkowych kosztów.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 76 84 03 172 lub 76 84 03 127

(RED)