USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY LUBIN W 2015 r.

wfos-wroclaw2Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w 2015 r. organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cz. 2, Gmina Lubin otrzymała dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin

Zadanie obejmowało wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 31.416,77 zł, w tym kwota 26.695,44 zł stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część stanowi wkład własny Gminy Lubin.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby zawierające azbest z 19 posesji położonych na terenie Gminy Lubin – w ilości 60,60 Mg .

(oprac. Referat Gospodarki Komunalnej UG w Lubinie)